top of page

Vaše nároky při zpoždění či zrušení letu

Zpozdil se váš let nebo jej přepravce úplně zrušil? Máte nárok až na 600 € finanční kompenzace, občerstvení zdarma nebo bezplatné ubytování. Vše potřebné se dočtete v tomto článku, který pro vás připravil právní tým naší advokátní kanceláře PRŮCHOVÁ & PELÁN.

PODMÍNKY KOMPENZACE

V dnešní době není zpoždění letu či jeho úplné zrušení ničím výjimečným. Masivní propouštění zaměstnanců leteckých společností z důvodu pandemie COVID-19 a probíhající stávky leteckého personálu zapříčinilo ochromení leteckého provozu nejen v celé Evropě. Jakým způsobem je možné se bránit a alespoň částečně ulevit svým nervům z pokaženého letu?


Odpověď za vás našli naši právníci v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, které stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě zrušení, významného zpoždění letů anebo odepření nástupu na palubu letadla.


Ne každé zpoždění ovšem povede k finanční kompenzaci nebo jiné náhradě, která by zchladila žáhu nespokojeného zákazníka. Váš nepovedený let musí splňovat následující podmínky:

 1. Letenka a check-in – cestující musí mít zarezervovaný let, dostavit se na letiště a přihlásit se k přepravě (tzv. check-in)

 2. Let pouze v rámci Evropské unie

  • Letiště, ze kterého cestující odlétá, se musí nacházet na území členského státu EU či na území tzv. smluvních států (Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko a Norsko), nebo

  • Letiště, na které cestující přilétá, se musí nacházet na území členského státu EU či smluvního státu a zároveň jej musí zajišťovat letecká společnost, která má sídlo na území EU či smluvního státu


NE VŠECHNY DŮVODY ZPOŽDĚNÍ ZNAMENAJÍ FINANČNÍ KOMPENZACI

Abyste na kompenzaci dosáhli, musí jít o takový důvod zpoždění letu, který dopravce mohl dopředu předvídat nebo jej ovlivnit. Jedná se například o stávku zaměstnanců letecké společnosti nebo poruchu letadla nezapříčiněnou nečekanou událostí – kolize letadla s ptákem vám peníze bohužel nepřinese. Kromě srážky s opeřencem je nečekanou událostí, kterou dopravce nemohl ovlivnit a nárok cestujícímu na finanční kompenzaci proto nevzniká, zejména špatné počasí nebo přírodní katastrofa.


Nárok na občerstvení a na ubytování máte ovšem vždy nehledě na důvod zpoždění!


NA CO SE TĚŠIT

Pokud váš zpožděný nebo zrušený let splňuje všechny shora uvedené podmínky, můžete začít zkoumat, čím vám letecká společnost hodlá zmírnit vaše trápení. Rozhodující je především délka zpoždění a vzdálenost vaší vysněné destinace.

Zpožděný let vám kromě starostí přinese:


Nárok na finanční kompenzaci

Finanční kompenzaci přepravci vyplácejí každému cestujícímu v případě, kdy zpoždění dosáhne délky 3 a více hodin. Výše kompenzace je přímo úměrná vzdálenosti cílové destinace:

 • 250 € při délce letu nepřesahující 1 500 km

 • 400 € při délce letu přesahující 1 500 km v rámci EU a smluvních států nebo u letů mimo EU s délkou letu mezi 1 500 až 3 500 km

 • 600 € při délce letu mimo EU přesahující 3 500 km, zde je navíc podmínkou, že zpoždění letu musí trvat déle než 4 hodiny

Nárok na občerstvení

Občerstvení Vám náleží při očekávaném zpoždění, které činí nejméně:

 • 2 hodiny u letů do 1 500 km

 • 3 hodiny u letů nad 1 500 km v rámci EU nebo od 1 500 km do 3 500 km mimo EU

 • 4 hodiny u letů nad 3 500 km mimo EU

Nejčastěji kompenzace proběhne tak, že letecká společnost rozdá vouchery do restaurací přímo na letišti. Jelikož při čtyřhodinovém zpoždění vaše žaludky nezasytí croissant, ale potřebujete se pořádně nadlábnout, občerstvení musí být adekvátní délce zpoždění.


Nárok na ubytování

Pokud by se plánovaný let po vleklém zpoždění uskutečnil až následující den, máte od letecké společnosti nárok na ubytování v hotelu navíc s dopravou mezi hotelem a letištěm.


ZRUŠENÝ LET

Pokud letecká společnost plánovaný let zruší, má cestující nárok na finanční odškodnění. Jeho výši určují stejná kritéria jako při zpožděném letu.


Ne každé zrušení letu je ovšem důvodem k odškodnění. Odškodnění cestující dostane pouze pokud letecká společnost zruší jeho let méně než 14 dní před odletem.


Ani při splnění této podmínky cestující na svůj nárok nedosáhne, pokud mu přepravce mezi 7. až 14. dnem před odletem nabídne odpovídající náhradní let, který odlétá maximálně 2 hodiny před plánovaným odletem a do cílové destinace přiletí maximálně 4 hodiny po původním plánovaném příletu.


Aby to nebylo příliš jednoduché, výjimkou z této výjimky je situace, kdy letecká společnost nabídne cestujícímu 7 dní před odletem odpovídající let, který odlétá maximálně 1 hodinu před plánovaným odletem a do cílové destinace přiletí maximálně 2 hodiny po plánovaném příletu. Ani v tuto chvíli cestující nic nedostane.


Stejná odškodnění jako při zrušení letu cestujícímu náleží také v souvislosti s neoblíbenou praktikou leteckých společností nazývanou „odepření nástupu na palubu letadla“ neboli „overbooking“. Jedná se o neblahý nešvar, kdy přepravce prodá více letenek, než kolik je reálných míst v daném letadle, protože počítá s tím, že někteří cestující neodletí.


NA CO SI DÁVAT POZOR A JAK SE O SVŮJ NÁROK PŘIHLÁSIT?

Ač rozruch na letišti neponechá klidným ani největšího flegmatika, nezalekněte se a v případě zpoždění nebo dokonce zrušení letu si zajistěte všechny potřebné informace a podklady k žádosti o své nároky.


Zejména uschovejte svoji letenku a vyžádejte si přímo na letišti potvrzení o zpoždění letu anebo alespoň zaznamenejte tuto informaci fotografií tabule příletů či odletů na letišti. Užitečná je také například webová stránka www.flightradar24.com, která vám po zadání čísla letu zjistí potřebné informace o zpoždění a přesnou vzdálenost vašeho letu. Doporučujeme také, aby si cestující zjistili a ideálně si nechali písemně potvrdit informaci, z jakého důvodu došlo ke zpoždění či zrušení letu přímo na letišti. Cestující se ovšem v takové situaci často setkávají s odmítavým přístupem leteckých společností. Stůjte si ale za svým a neustupujte ze svého oprávněného požadavku!


O svůj nárok se následně co nejdříve a s potřebnými podklady přihlaste přímo u leteckého přepravce. Pokud odškodnění nevyřešíte touto cestou, nezbývá vám než se obrátit na právníka.


V některých případech bývá zpožděný nebo zrušený let spojený také s reklamacemi zkažené dovolené či utrpěním jiné újmy a pomoc právníka může být nutná. Do hry totiž vstupují ustanovení občanského zákoníku, se kterými si advokát hravě poradí.


Jak vidíte, zpožděný, a dokonce i zrušený let nemusí být pouze nepříjemným zážitkem a cestující si naopak může přijít na nemalé peníze. Neváhejte se proto obrátit na naší advokátní kancelář PRŮCHOVÁ & PELÁN, rádi vám poskytneme potřebnou právní pomoc.


Jan Komárek a Mgr. Marek Pelán, advokát

Comentários


bottom of page