top of page

Základní informace pro uprchlíky, aneb jak na českou administrativu?

Evropou již více jak měsíc otřásá událost, o které jsme si již mysleli, že do moderní společnosti nepatří. Rusko ovšem svým útokem na Ukrajinu vyvedlo všechny z omylu. Válka vyhnala ze svých domovů miliony Ukrajinců a někteří zamířili na území České republiky. I zde je však čeká celá řada povinností.I naše advokátní kancelář se snaží pomoci, jak to jen jde, a proto jsme shrnuli, co na Ukrajince po příjezdu do České republiky čeká, přičemž některé povinnosti doznaly od úvodní migrační vlny změn.

Čtenář se v článku dozví nejen, jak si zařídit vízum a jaké jsou jeho alternativy, kde se registrovat ke zdravotnímu pojištění, ale rovněž jak hledat práci a přihlásit dítě do školy. V článku najdete užitečné odkazy, které vám umožní lépe se zorientovat. Na závěr jsme také doplnili pár tipů, jak je možné administrativní úkony zrychlit a na koho se obrátit s žádostí o pomoc. Dále je nezbytné věnovat pozornost upozorněním před podvodným jednáním osob, které se na úkor uprchlíků snaží obohatit.


VSTUP DO ČESKÉ REPUBLIKY

Ačkoliv má vstup na území České republiky velká část Ukrajinců za sebou, upozorňujeme na základní povinnosti všech uprchlíků.


Ukrajinci musejí mít s sebou pas. S pasem s biometrickými údaji je povolen vstup do celého Schengenského prostoru. S pasem bez biometrických údajů je vstup do Schengenského prostoru přes Slovensko nebo Polsko a následný vstup do České republiky umožněn pouze po individuálním posouzení. Zároveň si stát uvědomuje vážnost a náhlost celé situace, a proto bývá ve většině případů umožněn vstup i osobám bez pasu s biometrickými údaji. Dále do Evropské unie se uprchlík již nedostane.


Ubytování

Velká část Ukrajinců do ČR míří za svými příbuznými či známými. Jsou však i tací, kteří se do naší země vydali naslepo bez konkrétního plánu. V takovém případě je nejlepší kontaktovat infolinku ministerstva vnitra na čísle +420 974 801 802, kde je možné se domluvit i v ukrajinském jazyce, či se zastavit v Registračním humanitárním středisku Vyšní Lhoty na adrese Vyšní Lhoty 234, 739 51, kde vám bude poskytnuta další pomoc.


Další možností je například organizovaná pomoc s hledáním ubytování pro uprchlíky na https://uprchlici-vitejte.cz/


Registrace na oddělení pobytových agend cizinecké policie

Po příjezdu do České republiky se musí všichni Ukrajinci registrovat na oddělení agend cizinecké policie, a to vyplněním, podepsáním a předložením formuláře (ZDE). S formulářem uprchlíkům pomohou neziskové organizace nebo je možné kontaktovat cizineckou Policii na tel. +420 974 841 219. Registrace je nutná do 30 dnů od příjezdu.


Kdy a kde se může uprchlík registrovat, se dozvíte ZDE.


Pokud je uprchlík ubytován v hotelu či jiném zařízení, registrovat se osobně nemusí, ubytovatel jej zaregistruje sám. Tato povinnost se nevztahuje na děti mladší 15 let.


DOČASNÁ OCHRANA A VÍZUM

Ukrajinští občané mají možnost přicestovat bezvízově, a to na dobu v maximální délce 90 dní.


Dočasná ochrana

Česká republika přijetím nových zákonů za účelem snadnějšího přijímání a integrace Ukrajinců upustila od systému speciálních dlouhodobých víz a od 22. března 2022 zavádí režim tzv. dočasné ochrany. Jde o vízový štítek označený písmeny D/DO a číselným kódem s platností do 31. března 2023, který se lepí do cestovního dokladu. Na takové vízum je možné i kamkoliv odcestovat.


Žádost o udělení dočasné ochrany podávají žadatelé osobně v krajských asistenčních centech na pomoc Ukrajině (ZDE).


Podmínky pro udělení dočasné ochrany: Musí se jednat se o Ukrajince, kteří před 24. únorem 2022 pobývali na Ukrajině, kterou opustili a vstoupili oprávněně do České republiky. Dále se může jednat o osoby bez státní příslušnosti a cizince (nikoliv Ukrajince), kterým byla na Ukrajině udělena některá z forem mezinárodní ochrany a kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali na Ukrajině a následně ji opustili.


Co je nezbytné mít s sebou?

  • vyplněný tiskopis (ZDE),

  • platný cestovní pas, jste-li jeho držitelem,

  • vlastní fotografii (45x35mm) – většinou lze zajistit na místě

Osoby, které již získaly speciální dlouhodobé vízum, budou automaticky převedeni do systému dočasné ochrany.


Speciální dlouhodobé vízum

Pokud se na uprchlíka výše uvedené podmínky nevztahují, i nadále může žádat o udělení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území České republiky, ovšem ve standardním řízení, nikoliv ve zjednodušeném, jak tomu bylo před zavedením režimu dočasné ochrany.


ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Bez víza či dočasné ochrany: v případě, že uprchlík pobývá na území České republiky bez víza (v maximální délce 90 dní) nebo dočasné ochrany, musí si po dobu bezvízového pobytu zařídit cestovní zdravotní pojištění (lze i online).


Na uprchlíka se vztahuje dočasná ochrana nebo má speciální dlouhodobé vízum: okamžikem udělení dlouhodobé ochrany se stává uprchlík účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za něj odvádí český stát.


Doklad o zdravotním pojištění (tzv. náhradní průkaz pojištěnce) bude držiteli dočasné ochrany vydán přímo v krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině na přepážce zdravotní pojišťovny. Pokud tato osoba dosud doklad o zdravotním pojištění nemá, může si o něj požádat prostřednictvím on-line registrace u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky nebo se osobně dostavit na jakoukoliv její pobočku, příp. jiné zdravotní pojišťovny.


PRÁCE

Ukrajinci mají díky novému zákonu ohledně zaměstnání stejná práva jako cizinci s trvalým pobytem. S dočasnou ochranou (případně má-li již uprchlík speciální dlouhodobé vízum a splňuje-li podmínky pro dočasnou ochranu) bude moci pracovat bez pracovního povolení.


Bylo-li uprchlíkovi uděleno vízum za účelem strpění pobytu na území České republiky, protože nesplňuje podmínky pro udělení dočasné ochrany, musí požádat o povolení k zaměstnání příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (ZDE) .


Zaměstnavatelé nebudou muset prokazovat, že na danou pozici neúspěšně hledali tuzemského uchazeče, jak je tomu běžně u zaměstnávání cizinců. Uprchlíci budou moci získat postavení uchazeče o zaměstnání včetně nabídek rekvalifikace a poradenství u úřadu práce.


FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY

Dávka mimořádné hmotné nouze

(Nejen) uprchlíci z Ukrajiny mohou žádat úřady práce o dávku mimořádné hmotné pomoci, která činí u dospělých 2.490 Kč a u dětí dle věku od 1.970 do 2.770 Kč. Dávku je možné žádat opakovaně každý měsíc, pokud jsou splněny podmínky pro její výplatu. První dávku je možné dostat v hotovosti, ale další platby již budou probíhat bezhotovostně, je proto nezbytné založit si bankovní účet.


Bohužel se stává, že banky odmítají Ukrajincům zakládat bankovní účty, přičemž v případě, že Ukrajinec obdržel vízum či dočasnou ochranu, je takový postup nelegální – každý má dle zákona nárok na vytvoření bankovního účtu!


Humanitární dávka

Uprchlíci mají automaticky nárok na humanitární dávku 5.000 Kč. O další peněžitou pomoc ve výši 5.000 Kč měsíčně už si budou uprchlíci muset žádat. Dávka bude uprchlíkům poskytnuta v případě, že jejich finanční a majetková situace bude i nadále špatná. Dávku lze žádat až po dobu 5 měsíců.


Dávku vyřizují úřady práce a lze o ni požádat také přes on-line aplikaci (ZDE).


ŠKOLA

Povinná školní docházka se vztahuje na všechny děti, které pobývají na území České republiky déle než 90 dní. Tedy i na ty ukrajinské. Děti je možné do školy zapsat i dříve, avšak pokud škola nebude mít volné místo, zápis nebude možný. Větší jistotu zápisu do školy budou mít ukrajinské děti až při zápisu do nového školního roku, který začíná 1. září 2023, a to v rámci spádové školy dle bydliště dítěte (více informací ZDE). Upozorňujeme, že zápisy začaly 1. dubna a trvají do 30. dubna 2022. Kde jsou volná místa se dozvíte ZDE.


Dokumenty potřebné pro přijetí do základní školy:

  1. Přihláška – písemná, lze i na místě ústně do protokolu

  2. Doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce – jako doklad o totožnosti je možné předložit také vízum nebo podobný dokument

  3. Místo (faktického) pobytu – stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě


TIPY A UPOZORNĚNÍ

K zařízení potřebných záležitostí není vždy ideální navštívit speciální uprchlické centrum. Naopak menší fronty mohou být přímo na pracovištích cizinecké policie či klasických pobočkách zdravotních pojišťoven.


Podívejte se na internet, zda uprchlické centrum, do kterého máte namířeno, nevede rezervační systém (jako například v Jihlavě ZDE). Můžete tak ušetřit hodiny čekání.


POZOR na podvodné jednání! Za poskytování pomoci uprchlíkům a zařizování shora uvedených záležitostí není zvykem žádat finanční odměnu či provizi. Neziskové organizace poskytují pomoc zdarma, stejně tak advokátní kanceláře a dobrovolníci. V případě podezření na podvodné jednání doporučujeme kontaktovat naši advokátní kancelář, případně Policii České republiky.

Doklady je zapotřebí mít stále u sebe a nepředávat je nikomu kromě úředních osob.


V souvislosti s prací a ubytováním doporučujeme uzavírat smlouvy a jejich znění případně konzultovat s naší advokátní kanceláří.


UŽITEČNÉ ODKAZY

Comments


bottom of page