top of page

PRŮCHOVÁ & PELÁN
advokátní kancelář

JANA PRŮCHOVÁ

ADVOKÁTKA A ZAKLADATELKA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE PRŮCHOVÁ & PELÁN

Advokacii se aktivně věnuji již od roku 2007. Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a svá studia jsem úspěšně ukončila v roce 2010. Právo mě zajímá a baví a ještě více mě baví jeho uvádění do praxe s přesahem do jiných oborů. Advokacii jsem si vybrala pro její pestrost a šíři záběru jednotlivých právních oblastí a také pro svobodu podnikání. Jako advokát jsem také podnikatel, rozumím tak nejenom obchodnímu právu, ale mohu nabídnout i podnikatelský přesah.


Ve svém oboru nejsem žádným nováčkem a vím, jak svým klientům pomoci v různých situacích a právních oblastech – od práva nemovitostí nebo korporátní právo až po rodinné právo a při zastupování před soudem. Moje generální praxe právníka mi navíc umožňuje mít nadhled nad jednotlivými obory práva, které jsou navzájem velmi provázané.


Díky svým zkušenostem vám mohu garantovat komplexní pohled na případ a přístup, který není jen úzce zaměřený na paragrafy. Samozřejmě nevím vše, a proto se dále vzdělávám a spolupracuji s celou řadou odborníků na daně, účetnictví a další specifické oblasti práva.


Když moji klienti potřebují, poskytuji právní služby i v anglickém jazyce.


Advokátní kancelář PRŮCHOVÁ & PELÁN jsem založila v roce 2020. Svým klientům jsem k dispozici a ráda pomohu i vám.

PP_Portraits_20210127_002.jpg
PP_Portraits_20210127_005.jpg

MAREK PELÁN

ADVOKÁT A ZAKLADATEL ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE PRŮCHOVÁ & PELÁN

V roce 2010 jsem měl jediný cíl, dostat se na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vyšlo to a tak začala má právnická kariéra.


Již v průběhu studia jsem se aktivně věnoval advokacii, nejdříve jako právní asistent, a po úspěšném ukončením studií jako advokátní koncipient. V roce 2021 jsem úspěšně složil advokátní zkoušky a stal jsem se advokátem. Právní praxe byla opravdu široká, řešil jsem vše od občanského práva, přes obchodní právo a korporátní právo, až po rodinné právo a právo nemovitostí. Vše v češtině i angličtině. Začátky nebyly jednoduché. Často bylo nutné pracovat více jak 12 hodin denně a práce o víkendu nebyla nic neobvyklého. Pomoc mým klientům a práce v advokacii mě naplňuje dodnes.


Vždy bylo mým snem postavit se na vlastní nohy, podnikat a být svobodný. Stejnou filozofii sdílela i advokátka Jana, se kterou jsem se potkal už na začátku své dráhy právníka. Naše spolupráce s Janou fungovala perfektně, a proto jsme se rozhodli, že rozjedeme společné podnikání v advokátní kanceláři PRŮCHOVÁ & PELÁN.


Mou vizí je pomáhat vám, klientům. Základním předpokladem úspěšné spolupráce mezi právníkem a jeho klientem je podle mého názoru pochopení zájmů klienta v celé jejich šíři. Práce právníka pro mě není jen vykládání paragrafů, ale také komplexní pomoc mimo právní obory a respektování zájmů klienta. Mým cílem je vaše maximální spokojenost.

ŠTĚPÁN MALÝ

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

Od roku 2023 jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2020 jsem se vydal v rámci programu Erasmus+ do maďarské Budapešti na Eötvös Loránd University, kde jsem studoval v anglickém jazyce.

 

Hned po svém návratu jsem nastoupil na rozjíždějící se loď jménem PRŮCHOVÁ & PELÁN. Jelikož jsem Janu s Markem znal již v rámci naší předchozí spolupráce, nebyl pro mě problém chopit se společně s nimi otěží a stát se součástí týmu.

 

S jejich pohledem na advokacii a vnímání zájmů klienta se plně ztotožňuji. Rád pomohu i vám.

PP_Portraits_20210127_006.jpg
bottom of page