top of page

Nákupy v novém roce: rána pro nepoctivé obchodníky

Možnosti spotřebitele, jak se dostat k vysněnému zboží nebo službě, jsou každým dnem větší. Aby spotřebitel nakoupil, nemusí ani na vteřinu opustit teplo svého domova. Nicméně ruku v ruce s vyšším komfortem přichází také širší prostor pro nepoctivé obchodníky, kteří svého silnějšího postavení zneužívají. Jak nás bude nově chránit novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která nabyla účinnosti 6. ledna 2023?


Jaké podstatné změny vstoupily v této oblasti v účinnost, se dozvíte v následujícím článku od týmu naší advokátní kanceláře PRŮCHOVÁ & PELÁN.


Konec falešných slev

Procházíte se mezi regály supermarketu, v jednom týdnu si všimnete sady kuchyňských nožů za 900 Kč, ve druhém týdnu se cena vyšplhá na 1200 Kč. Nedlouho poté přijde Black Friday se slevou úžasných 25 % a cena nožů je opět na devíti stovkách. Výsledná sleva je nulová. Od roku 2023 se už s tímto neférovým trikem nesetkáte. Opravdovou slevu prokáže obchodník zveřejněním nejnižší ceny výrobku v posledních 30 dnech před poskytnutím slevy nebo v kratší době, pokud jde o nově prodávaný výrobek. Pokud slevu obchodník navyšuje postupně, musí uvést nejnižší cenu za 30 dní zpětně před první slevou.


Stále si musíte dát pozor na výrobky podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby jako jsou například masné výrobky nebo řezané květiny. Na ně se popsaná ochrana nevztahuje. V případě poskytování falešných slev může Česká obchodní inspekce udělit obchodníkovi pokutu ve výši až pěti milionů.


Nová pravidla smluv uzavíraných po telefonu

Ačkoliv od 1. července 2022 platí pro telemarketing mnohem přísnější pravidla, díky kterým výrazně ubylo nechtěných telefonních nabídek, uzavírají se smlouvy po telefonu i nadále. Rok 2023 nově přinesl podnikateli povinnost informovat spotřebitele na počátku hovoru o jeho účelu a uvést svou totožnost. Až poté může učinit zamýšlenou obchodní nabídku. Učinění nabídky telefonicky ovšem nestačí, obchodník musí po telefonním hovoru nabídku spotřebiteli zaslat znovu v textové podobě (typicky pomocí emailu) a smlouva je uzavřena až poté, co spotřebitel nabídku odsouhlasí elektronicky (emailem nebo SMS) nebo podpisem na listinné smlouvě (pokud mu ji obchodník zaslal).


Upozorňujeme, že se změna týká pouze, kontaktuje-li podnikatel spotřebitele, ne naopak. V případě, že byste si chtěli objednat po telefonu pizzu, restaurace objednávku písemně potvrzovat nemusí.


Silnější ochrana spotřebitele proti nekalým

obchodním praktikám

Za nekalou obchodní praktiku označujeme například situaci, kdy obchodník nepravdivě tvrdí, že zboží bude dostupné pouze po omezenou dobu, aby se spotřebitel pod tlakem rychle rozhodl nakoupit. Obdobných nekalých praktik může být celá řada. Zákon o ochraně spotřebitele pod ně zařazuje veškerá klamavá jednání či opomenutí nebo agresivní obchodní praktiky (například aktivace služby bez souhlasu zákazníka). Spotřebiteli dává novela právo v těchto případech odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dní od jejího uzavření nebo požadovat přiměřené snížení ceny.


Odstoupení od smlouvy není možné, pokud by bylo s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.


Nákup na internetu

Online nákupy jsou oblastí, kde ke krácení práv spotřebitele dochází nejčastěji. Silnější ochrana proto bez pochyby koresponduje s aktuálními problémy spotřebitelů. Další změnou je tak zákaz používání předem zaškrtnutého políčka, z něhož by spotřebiteli plynula povinnost dodatečné platby. Spotřebitel si totiž nemusí všimnout, že obchodník automaticky za spotřebitele zaškrtnul nějakou službu nebo produkt navíc, aniž by o to spotřebitel stál.


U tlačítek zůstaneme i nadále. Aby nedocházelo k nedorozumění, v jakém kroku objednávky už se spotřebitel zavazuje zaplatit, musí nově obchodník jasně označit tlačítko v této finální fázi jako „Objednávka zavazující k platbě“ či jinou obdobnou formulací. Pokud tak neučiní, je smlouva neplatná.


Obchodník musí nově uvádět, zda recenze pocházejí od spotřebitelů, kteří si produkt skutečně koupili. Pokud obchodník neověří, že se jedná o pravou recenzi, dopustí se nekalé obchodní praktiky.


Zvýšení ochrany spotřebitele zaznamenala také tzv. online tržiště (např. Heuréka či Zboží.cz). Na online tržišti umožňuje podnikatel spotřebiteli dojednat obchod s jinými obchodníky. Účelem této služby bývá zejména srovnání cen totožných produktů u různých obchodníků. Podnikatel, který provozuje online tržiště, musí od letošního ledna přesně označit, od koho přesně se spotřebitel chystá nakoupit. Rovněž má povinnost na webové stránce informovat, dle jakých parametrů řadí nabídky obchodníků. Pokud totiž, a tak tomu bylo nejčastěji, umístí na první místo žebříčku nabídku, za jejíž přední umístění si prodejce zaplatil, je povinen na tuto skutečnost spotřebitele upozornit.


Podomní prodej a prodej zboží na výletu organizovaném obchodníkem

Nejedna obec tzv. podomní prodej na svém území zakázala. Najdou se ale i obce, kde zákaz neplatí nebo si z něj podomní prodejci zkrátka nic nedělají. Spotřebitel má možnost odstoupit od uzavřené smlouvy nově v prodloužené lhůtě 30 dní od jejího uzavření, doteď platila 14denní lhůta.Pro obchodníky navíc stále platí zákaz požadovat po spotřebiteli zaplacení kupní ceny před nebo přímo během takové akce (do této kategorie nespadají například veletrhy).


Lhůta pro dodání zboží

Změnou prochází v neposlední řadě také lhůta pro dodání zboží spotřebiteli. Obchodník má povinnost dodat zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pokud v této lhůtě zboží nedoručí, musí spotřebitel obchodníka nejprve na nesplnění povinnosti upozornit a dát mu dodatečnou přiměřenou lhůtu k nápravě. Pokud obchodník zboží nedoručí ani v poskytnuté dodatečné lhůtě, může spotřebitel od smlouvy odstoupit. V případě, že spotřebitel obchodníka předem upozorní na nezbytně včasné doručení ze specifického důvodu, může spotřebitel od smlouvy odstoupit dokonce i bez dodatečné lhůty. Například půjde o doručení svatebního dortu.


Reklamace

Nově platí, že pokud se vada projeví do jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že tu vada byla již při převzetí, tzn., že zboží bylo už při koupi vadné, a na obchodníkovi je, aby prokázal opak. Novela spotřebitelského práva tak prodloužila původně půlroční lhůtu na dvojnásobek. Obchodník může v prvním roce od převzetí zboží reklamaci odmítnout jen tehdy, pokud prokáže, že spotřebitel poškodil zboží špatným zacházením (např. v rozporu s návodem). Po uplynutí jednoho roku od převzetí zboží se důkazní povinnost přenáší na spotřebitele.


Vadou je navíc nově i to, že zboží nemá životnost, kterou lze rozumně očekávat.


Domoci se svého práva stále není jednoduché

Novela spotřebitelského práva přinesla podstatné změny, které lépe chrání spotřebitele před neférovým jednáním obchodníků a nepoctivých podnikatelů. Úspěšné uplatnění práv spotřebitele přesto obnáší splnění nutných podmínek a detailní znalost právní úpravy. Proti spotřebiteli navíc často stojí mocná korporace s propracovanou smluvní dokumentací a armádou právníků. Proto neváhejte obrátit se na advokátní kancelář PRŮCHOVÁ & PELÁN. Rádi vám pomůžeme domoci se vašich práv.

Comments


bottom of page